jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

Zákalomer a monitor rozptýlených častíc - SoliSense®

Zákalomer a monitor rozptýlených častíc

Ak chcete merať množstvo rozptýlených častíc alebo monitorovať zákal, SoliSense® je riešením. Sofistikovaný senzor s meracím rozsahom od 0,02 NTU (FTU) do 8% tuhých látok, tento monitor zákalu a rozptýlených částic je unikátny pre svoju schopnosť merať od NTU až po percentá tuhých látok použitím jedného senzora. Senzor je vhodný pre pitnú vodu, filtračný monitoring, monitoring rozptýlených částic kvapalinových zmesí, vratný aktivovaný kal, monitoring odstredenej kvapaliny, kalu a mnoha ďalších aplikácií kde sa používajú tradičné zákalometre alebo analyzátory rozptýlených častíc.

Analyzátor SoliSense® ponúka jedinečný senzor zákalu a rozptýlených tuhých častíc, ktorý nemá konkurenciu. Senzor úspešne začleňuje štyri meriace technológie - senzory. V niekoľkých rozsahoch za použitia toho istého senzora analyzátor meria zákal a rozptýlené častice od 0,02 NTU do 8% tuhých látok v kvapaline. Cenovo menej náročná verzia prístroja SoliSense® je dostupná pre rozsah 0-10 NTU.

Kľúčové výhody nášho analyzátora rozptýlených častíc

Zákalomer a monitor rozptýlených častíc
 • Samočistiaci optický senzor
 • Stabilné a dôveryhodné meranie - vhodné pre riadenie procesov
 • Vhodné pre všetky pitné a, odpadné a procesné druhy vôd
 • Až 6 mesiacov medzi zásahmi údržby
 • Až 3 mesiace medzi jednotlivými kalibráciami
 • Merací rozsah od 0,02 NTU taž po 8% tuhých látok v kvapaline

Senzor rozptýlených častíc SoliSense® je ponúkaný s viacerými riadiacimi jednotkami, ktoré Vám všetky ponúkajú vynikajúci merací výkon s rozdielnymi komunikačnými, zobrazovacími a riadiacami možnosťami. S analyzátormi rozptýlených častíc SoliSense dostanete presne to čo pre Vašu aplikáciu potrebujete a nie to čo len zbytočne predraží riešenie, samozrejme bez akéhokoľvek kompromisu kvality merania


CRONOS SoliSense - Zákalomer a monitor rozptýlených častíc

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Najnižšia obstarávacia cena
 • Možnosť pripojenia až 3 senzorov

Voliteľné vybavenie zahŕňa:

 • optická izolácia pre V/V
 • až 3 4-20mA výstupy
 • až 4 relé (solid state alebo mechanické)
 • modbus TCP
 • modbus ASCII/RTU
 • profibus
 • HART
 • vstupný prepínač toku
 • PID riadenie


CRIUS® SoliSense - Zákalomer a monitor rozptýlených častíc

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Nízka obstarávacia cena
 • Farebný displej a klávesnica
 • Sofistikované komunikačné a riadiace možnosti

Všetky CRONOS vlastnosti a navyše:

 • textové alarmy
 • vzdialený internetový prístup
 • záznam dát
 • PID riadenie
 • automatické čistenie
 • automatická kalibrácia
 • až 6 senzorov a výstupov v jednej riadiacej jednotke


CRATOS SoliSense - Zákalomer a monitor rozptýlených častíc

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Stredná obstarávacia cena
 • Farebný dotykový displej
 • Možnosť pripojenia 12 senzorov

Všetky CRONOS a CRIUS® vlastnosti a navyše:

 • až 12 senzorov v jednej riadiacej jednotke
 • najnižšia cena na bod merania

Princíp činnosti analyzátora rozptýlených častíc

Zákalomer a analyzátor rozptýlených častíc SoliSense® používa dva svetetelné zdroje a štyri detektory umiestnené po obvode meranej štrbiny. Toto rozmiestnenie detektorov a svetelných zdrojov eliminuje interferenciu vonkajších zdrojov svetla a kompenzuje znečistenie a starnutie optických modulov. Rozloženie tejto technológie s osmimi svetelnými lúčami umožňuje meranie preneseného, spätne odrazeného a bočne odrazeného svetla médiom. Toto umožňuje dosiahnuť veľmi precízne meranie zákalu alebo rozptýlených častíc v kvapalinách v rozsahu od 0.02 NTU až po 8% tuhých látok!

Analyzátor rozptýlených častíc SoliSense® je vhodný pre ponorné , in-line a prietokové monitorovanie.

Technológia multi-svetelných zväzkov

Každá sonda je vybavená dvomi svetelnými zdrojmi a štyrmi detektormi. Každý svetelný zdroj využíva emiter s dlhou životnosťou (minimálne 20 000 operačných hodín), a tieto emitory sa vypínajú ako náhle nie su potrebné pre šetrenie energie a zvýšenie doby životnosti.

Použitím multizväzkových svetelných emiterov a detektorov v jednej sonde je možné:

 • Meranie rozptýlených častíc od 0,02 NTU do 8% tuhých látok v kvapaline
 • Monitorovanie a kompenzovanie znečistenia optiky
 • Monitorovanie a kompenzácia starnutia optiky
 • Meranie preneseného svetla (nízke NTU hodnoty)
 • Meranie rozptýleného svetla do strany (ISO7027 vyžaduje meranie 90° bočného rozptylu svetla). (NTU)
 • Meranie preneseného svetla (nízke hodnoty % tuhých častíc)
 • Meranie spätne rozptýleného svetla (vyššie hodnoty % tuhých častíc)

Elektronika poskytuje plne stupňovitelný výstup umožňujúci prístroju SoliSense® mearať časť rozsahu, alebo celý rozsah od 0,02 NTU do 8% tuhých látok. Senzor je vybavený schopnosťou pravidelného oplachu vodou pomocou vodného víru, ktorý udržiava optické šošovky čisté. Pokiaľ Vaša aplikácia pokrýva rozsah od nízkych NTU až po percentá tuhých látok v kvapaline prístroj SoliSense® je určený práve pre Vás! S iba 3 alebo 4 kalibračnými bodmi môžete presne monitorovať Váš proces od nízkych hodnôt NTU po stredný obsah tuhých látok.

Sondy sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú postaveno tak, aby fungovali v náročných podmienkach odpadných vôd. Ak potrebujete monitorovať častice v akomkoľvek bode odpadnej čistiacej stanice, tento senzor má samočistenie a príslušenstvo pre zvládnutie takej aplikácie, aj v prípade ak ostatné senzory zlyha

Aplikácie určené pre SoliSense

S rozsahom prístroja SoliSense® dostávate jedinečný prístroj na svete. Ide o prvý senzor, ktorý úspešne začleňuje štyri meracie technológie. Jeden senzor zákalu alebo rozptýlených častíc môže monitorovať niekoľko meracích rozsahov od 0,02 NTU po 8% tuhých látok. Menej finančne náročný senzor SoliSense® je dostupný pre rozsah 0-10 NTU.

 • Vstupný monitoring (zákal 1-4 000 NTU)
 • Výtokový monitoring (rozptýlené častice 1-1,000 mg/l)
 • Distribučný monitoring (zákal 1-100 NTU)
 • Monitoring vodovodných potrubí (zákal 1-20,000 NTU)
 • Monitoring požiarnych vodovodných potrubí (zákal 1-20,000 NTU)

Tradičné aplikácie vhodné pre prístroj SoliSense®:

 • vratný aktivovaný kal - RAS (Return Activated Sludge)
 • zmes kvapalina a častice - MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids)
 • odpadný aktivovaný kal - WAS (Waste Activated Sludge)
 • zahustnený kal
 • odstredená kvapalina
 • filtrát
 • odpadová voda
 • vstupná voda
 • filter

Senzor SoliSense® je ako autorozsahový tak uživateľsky definovateľný, takže s jedným senzorom si môžete zvoliť rozsah napríklad 0-2 NTU, 0-2000mg/l, alebo 0-8%. Vrchná a spodná čast rozsahu je kompletne nezávislá, takže v rozsahu 0 NTU alebo 8% rozptýlených častíc si môžete voľne vybrať rozsah, ktorý Vás zaujíma.