jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

Multi-parametrový analyzátor

CRONOS® CRIUS® a CRATOS®

Multi-parameter Analyser

Multi-senzorový, multi-parametrový, multi-kanálový analyzátor môže viditeľne znížiť náklady na bod akéhokoľvek merania zahrňujúc merania pH, reziduálneho chlóru, ORP, ozónu, chlór dioxínu, rozpusteného kyslíka a merania kalu bez znehodnotenia kvality meraní.

Regulátory CRONOS® CRIUS® a CRATOS® umožňujú pripojenie viacerých senzorov. Napr.: CRIUS® môže byť tvorený multi-senzormi rovnakého druhu - až 6 senzorov chlóru, alebo taktiež môžu byť tvorené kombináciou (multi-kanálový analyzátor) - pH senzor, senzor chlóru a senzor zákalu. Akékoľvek požiadavky máte na multi-kanálový analyzátor, sortiment CRONOS® CRIUS® a CRATOS® Vám poskytne všetko čo potrebujete!

Kľúčové výhody

 • Nízke náklady na bod merania
 • Možnosť kontroly procesu
 • Možnosť diaľkového ovládania
 • Stabilita, spoľahlivosť a presnosť senzorov

Všetky on-line multi-parametrové analyzátory spoločnosti Process Instruments udržiavajú svoj level funkčnosti a zahrňujú:

 • 4-20mA výstupy
 • Priraditeľné releové výstupys
 • Prehľadné menu
 • Upozornenia formou SMS

CRONOS® CRIUS® a CRATOS® Multi-kanálové analyzátory sú vybavené možnosťou kontroly procesu, releové výstupy, sériové komunikačné rozhrania,(TCP, Ethernet, ModBus, Profibus a HART). CRIUS® a CRATOS® majú schopnosť ukladania údajov. Prístup na diaľku (vrátane diaľkového prístupu ku všetkým možnostiam kontroly)je dostupný cez internete a cez LAN. V skutočnosti, Multi-kanálové analyzátory majú všetky možnosti, ktoré by Ste mohli chcieť v on-line analyzátore popri udržiavaní nízkych nákladov a jedinečnej hodnoty.

Typické Konfigurácie

 • Početné kanály pH, reziduáleho chlóru, kalu, dioxidu chlóru
 • pH a chlór
 • ORP a chlór
 • pH, chlór a kal
Multi-parametrový analyzátor