jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

Monitor rozpusteného kyslíka - OxySense

Monitor rozpusteného kyslíka OxySense

"Jednoducho najlepší senzor rozpusteného kyslíka aký som kedy používal", Jon Shan, USA


Ponuka procesných analyzátorov rozpusteného kyslíka OxySense využívajú najlepších a najmodernejších optických senzorov dostupných na svetovom trhu. Princíp merania senzora je opticko luminiscenčný, ktorý je veľmi odolný vôči odieraniu, extrémne stabilný a má znížené nároky na údržbu a prevádzkové náklady.

Monitory rozpusteného kyslíka OxySense s funkciou samočistenia a samoverifikácie ponúka zvýšenú dôveryhodnosť merania a bezkonkurenčne nízku údržbu.

Optický senzor OxySense je dostupný s viacerými riadiacimi jednotkami, ktoré Vám ponúkajú rovnaký merací výkon s rozdielnymi komunikačnými, zobrazovacími a riadiacimi možnosťami. S kontinuálnymi analyzátormi rozpusteného kyslíka OxySense dostanete všetko čo pre meranie potrebujete - a nie to čo určite potrebovať nebudete.

Výhody analyzátora rozpusteného kyslíka ponúkané našou spoločnosťou

Monitor rozpusteného kyslíka
 • Zodolnený optický dizajn
 • Lepší výkon ako konkurencia
 • Samočistiaca možnosť senzora
 • Samoverifikačná možnosť senzora
 • Ponuka procesného riadenia PID
 • Zvýšená dôveryhodnosť merania
 • Až 12 mesiacov medzi kalibráciami a jednotlivými zásahy údržby
 • Záznam dát a vzdialený prístup cez internet s textovými chybovými a statusovými textami

Monitor rozpusteného kyslíka OxySense sa používa najmä v aktivačných nádržiacha oxidačných priekopách pre riadenie výkonu dúchadiel.

Najdôveryhodnejší senzor rozpusteného kyslíka RDO® od spoločnosti In-Situ v spojení s elektronikou riadiacivh jednotiek spoločnosti Process Instruments, ktorá bola niekoľkokráť už ocenená, poskytuje až 12 mesačnú prevádzku bez zásahu údržby.

Samoverifikačná patentovaná možnosť senzora je revolučná, čo sa týka kalibračných postupov, a umožňuje automatickú kontrolu funkčnosti senzora v pravidelných intervaloch a umožňuje privolať údržbu ak je potreba, typicky každých 12 mesiacov.

 • Žiadne chemikálie alebo pohyblivé časti
 • Voliteľne možnosť samočistenia a samoverifikácie senzora
 • Stabilné a dôveryhodné meranie - vhodné najmä pre riadenie procesu
 • Vhodné pre všetky aplikácie vyžadujúce meranie rozpustného kyslíka
 • Až 12 mesiacov medzi jednotlivými údržbami
 • Až 12 mesiacov medzi kalibráciami

Optický senzor OxySense je ponúkaný s rozdielnymi riadiacimi jednotkami, ktoré Vám ponúkajú rovnako výnimočný merací výkon s rozdielnymi komunikačnými, zobrazovacími a riadiacimi možnosťami. S kontinuálnymi analyzátormi rozpusteného kyslíka OxySense dostanete všetko čo pre meranie potrebujete - a nie to čo určite potrebovať nebudete.


CRONOS OxySense - Monitor rozpusteného kyslíka

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Najnižšia obstarávacia cena
 • Možnosť pripojenia až 3 senzorov

Voliteľné vybavenie zahŕňa:

 • optická izolácia pre V/V
 • až 3 4-20mA výstupy
 • až 4 relé (solid state alebo mechanické)
 • modbus TCP
 • modbus ASCII/RTU
 • profibus
 • HART
 • vstupný prepínač toku
 • PID riadenie


CRIUS® OxySense - Monitor rozpusteného kyslíka

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Nízka obstarávacia cena
 • Farebný displej a klávesnica
 • Sofistikované komunikačné a riadiace možnosti

Všetky CRONOS vlastnosti a navyše:

 • textové alarmy
 • vzdialený internetový prístup
 • záznam dát
 • PID riadenie
 • automatické čistenie
 • automatická kalibrácia
 • až 6 senzorov a výstupov v jednej riadiacej jednotke


CRATOS OxySense - Monitor rozpusteného kyslíka

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Stredná obstarávacia cena
 • Farebný dotykový displej
 • Možnosť pripojenia 12 senzorov

Všetky CRONOS a CRIUS® vlastnosti a navyše:

 • až 12 senzorov v jednej riadiacej jednotke
 • najnižšia cena na bod merania

Princíp činnosti

Snímacia vrstva (luminofor) je aktivovaná alebo excitovaná ak je osvetlená modrým svetlom. Ak je vrstva aktivovaná, luminofor emituje modré svetlo s intenzitou nepriamo úmernou k množstvu kyslíka v kvapaline. Existuje taktiež časové oneskorenie medzi vrcholom emisie modrého svetla a vrcholom odpovede červeného svetla. Časové oneskorenie je inverzne proporcionálne k množstvu prítomného kyslíka. Toto meškanie môže byť vyjadrené ako fázový posun medzi vzorkami vĺn spôsobené dopadom modrého svetla a florescenčného červeného svetla. Tento jav je následne interpretovaný elektronikov v jednotkách ppm alebo mg/l pre rozpustený kyslík. Výhoda tejto technológie je, že merania je oveľa stabilnejšie ako tradičné elekktrochemické senzory a oveľa odolnejšie vôči odretiu. Použitím najmodernejších senzorov a elektroniky monitorov OxySense sa dôveryhodnosť, presnosť a flexibilita merania dostáva na novú úroveň nad konkurenčné systémy.

Systém autočistenia a autoverifikácie

Monitor rozpustného kyslíka OxySense je prvý svojho druhu vo svete, ktorý ponúka automatickú insitu verifikáciu senzora ako možnosť. Analyzátor rozpustného kyslíka OxySense je schopný zredukovať nároky na údržbu automatickou kontrolou funkčnosti senzora v uživateľom definovaných intervaloch. Kalibrácia senzora spoločnosti In-Situ® je normálne vyžadovaná jedenkrát ročne takže s voľbou automatickej verifikácie senzora a samočistenia senzora, v najlepšom prípade, nie je nutné vykonať údržbu počas celého jedného roku.