jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

Analyzátor dioxid chlóru - DioSense

HaloSense Residual Chlorine Analyser


"Toto sú najlepšie senzory dioxid chlóru, ktoré som kedy používal a testoval som ich väčšinu"
, Alistair Cameron, UK

Analyzátory a monitory dioxid chlóru využívajú najmodernejšie a najlepšie senzory dioxid chlóru dostupné na trhu. Senzory využívajú membránu, sú necitlivé na chlór, nepoužívajú žiadne reagenty, sú extrémne stabilné a majú znížený nárok na údržbu a náklady na prevádzku.

DioSense senzory a prietočné komory sú dostupné s rôznymi riadiacimi jednotkami, ktoré Vám umožnia bezkonkurenčnú kontrolu s voliteľnými možnosťami komunikácie, zobrazenia a riadenia. S analyzátormi reziduálneho dioxid chlóru DioSense dostanete všetko čo potrebujete k monitoringu dioxid chlóru a nie to čo je pre Vás zbytočné.

Monitory reziduálneho dioxid chlóru sa používajú v mnohých aplikáciách, kde je potreba kontinuálne sledovať úroveň dioxid chlóru za účelom kontroly alebo riadenia dávkovania.

Kľúčové výhody analyzátorov dioxid chlóru

Analyzátor chlór dioxidu

"Toto sú najlepšie senzory dioxid chlóru, ktoré som kedy používal a testoval som ich väčšinu" Alistair Cameron, UK

 • Ampérometrické senzory - kontinuálny procesny ClO2 analyzátor
 • Žiadne chemické reagenty - nižšia obstarávacia cena
 • Stabilné a vierohodné meranie - vhodné pre riadenie procesu
 • Vhodné najmä pre pitné a procesné druhy vôd
 • Až 6 mesiacov medzi jednotlivými údržbami
 • Žiadna interferencia s reziduálnym chlórom
 • Použiteľné aj vo vodách obsahujúcich detergenty

Senzory DioSense a prietočné komory ponúkame s rôznymi riadiacimi jednotkami, ktoré Vám umožnia bezkonkurenčnú kontrolu s voliteľnými možnosťami komunikácie, zobrazenia a riadenia. S analyzátormi reziduálneho dioxid chlóru DioSense dostanete všetko čo potrebujete k monitoringu dioxid chlóru a nie to čo je pre Vás zbytočné.

Systém Autoflush

Ako je popisované v samostatných brožúrach, DioSense môže byť vybavený automatickým čistiacim systémom, ktorým je možné vykonávať čistenie v užívateľsom definovaných intervaloch. Systém Autoflush je užitočný napríklad v aplikáciách ako sú: príprava jedál, výroba celulózy a papiera a ďalších aplikáciách kde dochádza k nánosom nečistôt vo vzorke. Monitory dioxid chlóru DioSense je odolná najmä vôči tenzidom a preto veľmi vhodný v aplikáciách ako je čistenie produktov určených pre konzumáciu.


CRONOS DioSense
Analyzátor dioxid chlóru

 • Vysoká kvalita merania a viacjazyčná podpora
 • Nízka obstarávacia cena
 • Pripojiteľnosť až 3 senzorov

Voliteľné vybavenie zahŕňa:

 • až 3 výstupy 4-20mA outputs
 • až 4 relé (solid state alebo mechanické)
 • modbus TCP
 • modbus ASCII/RTU
 • profibus
 • HART
 • vstupný prepínač toku
 • PID riadenie


CRIUS® DioSense
Anayzátor dioxid chlóru

 • Vysoká kvalita merania a viacjazyčná podpora
 • Nízka obstarávacia cena
 • Farebný displej a klávesnica
 • Sofistikované komunikačné a riadiace možnosti

Všetky CRONOS vlastnosti a navyše:

 • textové alarmy
 • vzdialený internetový prístup
 • záznam dát
 • automatické čistenie
 • až 6 senzorov a výstupov v jednej riadiacej jednotke
 • integrované riadenie toku


CRATOS DioSense
Analyzátor dioxid chlóru

 • Najvyššia kvalita merania a viacjazyčná podpora
 • Stredná obstarávacia cena
 • Farebný dotykový displej
 • Možnosť pripojenia 12 senzorov

Všetky CRONOS a CRIUS® vlastnosti a navyše:

 • až 12 senzorov v jednej riadiacej jednotke
 • najnižšia cena na bod merania

Aplikácie dezinfikované dioxid chlórom

 • Riadenie dávkovania dioxid chlóru
 • Vzdialené inštalácie
 • Chladiace veže
 • Príprava jedál
 • Nemocnice
 • Sekundárna chlorizácia

Všade kde je požiadavka merať ClO2 je vhodná aplikácia pre analyzátor DioSense. Monitory dioxid chlóru DioSense sú vhodné najmä na miestach kde spoľahlivosť a jednoduchá obsluha je najviac dôležitá.

Prečo nekliknete na tento link a nepožiadate o ukážku výhod, ktoré Vám môžu priniesť naše dioxid chlórové analyzátory.

Multisenzorový systém

Všetky monitory a riadiace jednotky reziduálneho dioxid chlóru môžu byť vybavené dodatočnými senzormi ako napríklad chloritan alebo pH. Opýtajte sa nás, či je Vaša kombinácia parametrov možná.

Náklady

Analyzátor dioxid chlóru

So svojou zníženou náročnosťou na údržbu, s nutnoťou minimálneho množstva náhradných dielov a s nízkym počtom nevyhnutných kalibrácií analyzátory ClO2 DioSense patria k bezkonkurenčne najefektívnejším dostupným analyzátorom svojho druhu.

Podľa direktívy EÚ 98/83/EC, prevádzkovatelia vodární musia zaručiť bezpečnú a nezávadnú úroveň chloritanu (ClO) v pitnej vode pod špecifikovanou úrovňou limtu 0,2 mg/l. Monitorovanie chloritanu zároveň s dioxidom chlóru patrí tiež k európskym legislatívnym požiadavkám.

Vo väčšine situácií Monitor ClO2 musí byť schopný riadiť dávkovanie ClO2 nastavením prietoku, pumpovacích cyklov alebo polohou riadiaceho ventilu automaticky tak aby bola dosiahnutá požadovaná úroveň reziduálneho dioxid chlóru. Analyzátory dioxid chlóru sa často používajú k monitorovaniu reziduálneho ClO2 v náročných "špiavých" aplikáciách ako sú nemocnice a príprava pokrmov. V takýchto prípadoch, pre korektné udržiavanie rezidua dioxid chlóru, je nutné automaticky čistiť senzor použitím systému autoflush.

Senzor dioxid chlóru v prietočnej meracej komore

Princíp fungovania

Membránové ampérometrické senzory dioxid chlóru sú dvojelektródové senzory, ktoré využívajú zvýšeného napätia, ktoré eliminuje nulový drift. Ich unikátny dizajn zaručuje prevádzku bez reagentov alebo roztokov a kalibrácia je jednoduchá a jednobodová (kalibrácia nuly vzhľadom k použitému zvýšenému napätiu nie je potrebná). Naviac jedinečné technicky unikátne ampérometrické senzory dioxid chlóru DioSense sa môžu pripojiť k širokému sortimentu riadiacich jednotiek, ktoré majú všetky funkcie, ktoré potrebujete. Môžete si zvoliť medzi riadiacími jednotkami CRONOS, CRIUS® alebo CRATOS ktoré Vám poskytnú najvyššiu kontrolu monitoringu dioxid chlóru, so všetkými funkciami, kttoré by ste chceli mať, za najnižšiu možnú cenu. To znamená, že zaplatíte len naozaj za to, čo budete vo Vašej aplikácii potrebovať a nie za iné nepoužiteľné funkcie. To všetko bez zníženia presnosti a kvality monitoringu.