jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

Kontinuálny on-line ORP meter – ORPSense

OrpSense ORP Meter

"ORP senzory od Pi sú oveľa stabilnejšie a s dlhšou životnosťou ako sondy od ostatných výrobcov, ktoré sme skúšali"Bhupendra Patel, Afrika

Sortiment ORP metrov ORPSense od spoločnosti Pi využívajú najmodernejšie a najlepšie ORP senzory dostupné na trhu určené na meranie ORP v akomkoľvek vodnom roztoku. Tieto senzory sú vytvorené na platinovej báze, s integrovanými referenčnými elektródami, ktoré nepoužívaju reagenty, sú extrémne stabilné, majú zníženú údržbu a tiež celkové náklady na ich údržbu.

On-line ORP metre a ORP regulátory sú v súčasnosti jedným z najpoužívanejších analyzátorov v úpravovňach vody a spracovateľských závodoch, a aj napriek tomu tieto meradlá neustále spôsobujú problémy svojim prevádzkovateľom. Potrebná je stabilita, spoľahlivosť a rozumná cena za online ORP meter. To je presne to, čo dostanete s ORPSense a s ORP Sense automatickým kalibrátorom.

ORPSense senzory a prietokové bunky sú dostupné s inými regulátormi, ktoré poskytujú rovnakú výkonnosť s rozličnými komunikačnými, vizuálnymi a riadiacimi možnosťami. So sortimentom ORPSense analyzátorov reziduálneho chlóru dostnete všetko len to čo potrebujete!

Kľúčové výhody ORPSense

ORP meter
 • Kľúčové výhody ORPSense
 • On board diagnostiky
 • Auto kalibračné rozpoznávanie
 • Nízke obstarávacie náklady
 • Dlhá životnosť ORP sensorov
 • Prístup na diaľku a textové upozornenia

Autoflush a AutoCal

Ako je uvedené v osobitných prospektoch, ORPSense môžu byť vybavené pre automatické čistenie alebo kalibráciu v užívateľom stanovených intervaloch, bez potreby obsluhy až po dobu 6 mesiacov. Autoflush je užitočný pri príprave jedla, vyrobe celulózy a papiera, a mnoho aplikácií kde je pravdepodobná prítomnosť čiastočiek vo vzorke. AutoCal sa používa na poskytnutie bezúdržbovej prevádzky až po dobu 12 mesiacov.

Multi-Senzorové Systémy

Celá rada ORPSense metrov ORP môže byť vybavená ďalšími senzormi ako sú napr. chlór a pH. Pre viac informácií prosíme kontaktujte Vášho miestneho distribútora.

ORPSense aplikácie upravovní vôd

 • Vzdialené lokality
 • Chladiace veže
 • Príprava jedla
 • Papierne.

Sortiment ORPSense meradiel ORP je vhodný na prácu na miestach kde sú najdôležitejsie spoľahlivosť a ľahkosť použitia.


CRONOS ORPSense - ORP Meter

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Najnižšia obstarávacia cena
 • Možnosť pripojenia až 3 senzorov

Voliteľné vybavenie zahŕňa:

 • pH kompenzáciu
 • optická izolácia pre V/V
 • až 3 4-20mA výstupy
 • až 4 relé (solid state alebo mechanické)
 • modbus TCP
 • modbus ASCII/RTU
 • profibus
 • HART
 • vstupný prepínač toku
 • PID riadenie


CRIUS® ORPSense - ORP Meter

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Nízka obstarávacia cena
 • Farebný displej a klávesnica
 • Sofistikované komunikačné a riadiace možnosti

Všetky CRONOS vlastnosti a navyše:

 • textové alarmy
 • vzdialený internetový prístup
 • záznam dát
 • PID riadenie
 • automatické čistenie
 • automatická kalibrácia
 • až 6 senzorov a výstupov v jednej riadiacej jednotke


CRATOS ORPSense - ORP Meter

 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Stredná obstarávacia cena
 • Farebný dotykový displej
 • Možnosť pripojenia 12 senzorov

Všetky CRONOS a CRIUS® vlastnosti a navyše:

 • až 12 senzorov v jednej riadiacej jednotke
 • najnižšia cena na bod merania

Spôsob prevádzky

Senzor je patentovaná sklená elektróda vyplnená polymérom. Táto ORP elektróda je ďaleko kvalitnejšia , než mnoho iných online ORP elektród ktoré sú na trhu. Je navrhnutá pre dlhú životnosť, nízky posun a vysokú spoľahlivosť. Na rozdiel od mnohých analyzátorov ORP, nemusíte hľadať v tisísoch elektródach zú ktorá bude fungovať tak ako funguje ORPSense elektróda vo všetkých prostrediach od 2 do 12 pH, a vo vodivosti od 0µS a vyššie. Hoci na trhu žiadajú vyššiu cenu, tieto senzory sú viac rentabilné s ich dlhšou životnosťou a výrazne nižšímoi márokmi na údržbu, obyčajne je potreba kalibrácie raz za dva až tri mesiace. Napriek všetkým ďalším funkciám, ktoré tento prístroj ponúka, jeho obstarávacie náklady sú menšie resp. porovnateľné s tými konkurenčnými!

ORPSense monitor ORP sníma požiadavky na kontinuálnu kalibráciu a re-kalibráciu ORP metra prevádzkovateľmi, za použitia extrémne stálej pH elektródy. ORPSense vyráta “stupeň dôvery” vo vlastnej kalibrácii a informuje Vás ak je nízka. Ak pH meter zistí chybu ORP senzora, na displeji zobrazi všetky informácie týkajuce sa chyby, a taktiež jej celkovu diagnostiku.

On-line ORP meter je schopný plného PID riadenia a je vybavený: možnosť riadenia procesu, zaznamenávanie dát, releové výstupy, sériové komunikačné rozhranie (TCP, Ethernet, ModBus, a čoskoro aj Profibus). Prístup na diaľku (zahrňujúc vzdialený prístup ku všetkým možnostiam riadenia) je dostupný cez internet a cez LAN. V skutočnosti ORPSense ponúka všetky možnosti, ktoré by ste do ORP metra očakávali, zatiaľ čo je udržiavaná nízka cena a s ňou získaná vysoká kvalita.