jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

CRIUS® - Riadiaca jednotka, Transmiter, Analyzátor

Vysoká kvalita - nadštandardné funkcionality a vlastnosti

Riadiaca jednotka, Transmiter, Analyzátor

Z ponuky našich riadiacich jednotiek, je riadiaca jednotka CRIUS® väčší brat riadiacej jednotky CRONOS a ponúka možnosť pripojenia viacerých senzorov, viac funkcionality a viac flexibility s farebným displejom (možná dotyková úprava) s možnosťou vybavenia GSM modemom pre diaľkovú komunikáciu. Jednotka CRIUS® patrí k lepším riadiacim jednotkám na trhu z pohľadu vlastností za veľmi atraktívnu cenu. Voliteľné komunikačné moduly umožňujú komunikáciu prostredníctvom Profibus, Modbus ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP, HART a iných.

CRIUS® umožňuje riadenie až šiestich sond akéhokoľvek typu s príslušnými analógovými výstupmi a výstupnými relé. Riadiaca jednotka je štandardne vybavená PID riadením a záznamom dát, čím sa táto jednotka CRIUS® stáva univerzálnou a komplexnou pre riadnie Vašich vodných procesov, a to za zlomok ceny konkurenčných riadiacich jednotiek.

CRIUS® plus Senzor =

 • Analyzátor voľného chlóru (HaloSense)
 • Monitor celkového chlóru (HaloSense)
 • Analyzátor dioxín chlóru (DioSense)
 • Monitor ozónu (OzoSense)
 • Zariadenie na meranie rozpusteného kyslíka (OxySense)
 • Prístroj na meranie rozpustných látok (SoliSense®)
 • Zákalomer (SoliSense®)
 • pH analyzátor (pHSense)
 • ORP Analyser (ORPSense)
 • Externé vstupy
 • Zvoľte si zo štandardných konfigurácií alebo si postavte svoj vlastný meriaci systém

Zákazníci požadujúci pripojenie viacero senzorov alebo riadicu jednotku bez vlastností ako sú záznam dát, grafické zobrazenie na riadiacej jednotke alebo vzdialený prístup prostredníctvom internetu (teda vlastnosti, ktoré nepožadujú a zbytočné by zvyšovali cenu riadiacej jednotky) by mal zvažovať riadiace jednotky CRATOS alebo CRONOS.

Riadiaca jednotka CRIUS® ma podstatnú zálohovú kapaciu bez akéhokoľvek použitia rozširujúcej karty. Palubné ukladanie dát pozostáva z 2 častí pamäte, ktoré sú zaplnené jedna za druhou. V prípade, že je druhá časť je plná, začnú sa kopírovať údaje z prvej časti na mini SD kartu (ak je prítomná), alebo sa údaje prepíšu. To znamená, že údaje dostupné v zariadení sa menia v závislosti od polohy v cykle. Minimálny počet bodov uložených dát je 4000 a maximálny 8000. To zodpovedá v priemere 5 minútovým údajom na jednom kanáli za minimálne 13 dni (na 2GB mikro SD karte to zodpovedá viac ako 1000 rokov pre 1 kanál). Za účelom kopírovania všetkých údajov na mikro SD kartu, používateľ jednoducho zvolí príslušnú pamäť a z ponuky vyberie "uložiť všetko".