jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

CRATOS- Riadiaca jednotka, Transmiter, Analyzátor

Vysoká kvalita - nadštandardná funkcionalita

CRATOS- Riadiaca jednotka, Transmiter, Analyzátor

Z ponuky našich riadiacich jednotiek, je riadiaca jednotka CRATOS väčší brat riadiacej jednotky CRIUS® a ponúka možnosť pripojenia viacerých senzorov, viac funkcionality a viac flexibility s dotykovým displejom s možnosťou vybavenia GSM modemom pre diaľkovú komunikáciu. Jednotka CRATOS ponúka veľmi nízke náklady na jeden bod merania. Voliteľné komunikačné moduly umožňujú komunikáciu prostredníctvom Profibus, Modbus ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP, HART a iných. 

CRATOS je vybavený možnosťou kontrolovať viac ako 12 senzorov rôznych typov s primeranými analógovými a releovými výstupmi. So štandarným vybavením možnosti PID kontroly a ukladania dát,  je CRATOS schopný regulovať najkomplexnejšie spracovanie vôd za zlomok nákladov iných regulátorov.

CRATOS plus Senzor=

 • Analyzátor voľného chlóru (HaloSense)
 • Monitor celkového chlóru (HaloSense)
 • Analyzátor dioxín chlóru (DioSense)
 • Monitor ozónu (OzoSense)
 • Zariadenie na meranie rozpusteného kyslíka (OxySense)
 • Prístroj na meranie rozpustných látok (SoliSense®)
 • Zákalomer (SoliSense®)
 • pH analyzátor (pHSense)
 • ORP analyzátor (ORPSense)
 • Externé vstupy
 • Zvoľte si zo štandardných konfigurácií alebo si postavte svoj vlastný meriaci systém

Zákazníci požadujúci rovnaké funkcie,  ale možnosť pripojenia menej ako 7 senzorov alebo riadiacu jednotku bez vlastností ako sú záznam dát, grafické zobrazenie na riadiacej jednotke alebo vzdialený prístup prostredníctvom internetu (teda vlastnosti, ktoré nepožadujú a zbytočné by zvyšovali cenu riadiacej jednotky) by mali zvažovať riadiace jednotky CRIUS® alebo CRONOS.

Prehľad

CRATOS je vybavený možnosťou kontrolovať viac ako 12 senzorov rôznych typov s primeranými analógovými a releovými výstupmi. So štandarným vybavením viacerých PID kanálov a prakticky nekonečným ukladaním dát, je CRATOS schopný regulovať najkomplexnejšie spracovanie vôd za zlomok nákladov iných regulátorov. Zákazníci požadujúci menší počet senzorov alebo regulátor bez vlastností navyše by mali zvažovať CRATOS alebo CRIUS®regulátory.

Ukladanie dát

Riadiaca jednotka CRATOS (tak ako aj CRIUS®) ma podstatnú zálohovú kapaciu bez akéhokoľvek použitia rozširujúcej karty. Palubné ukladanie dát pozostáva z 2 častí pamäte, ktoré sú zaplnené jedna za druhou. V prípade, že je druhá časť je plná, začnú sa kopírovať údaje z prvej časti na mini SD kartu (ak je prítomná), alebo sa údaje prepíšu. To znamená, že údaje dostupné v zariadení sa menia v závislosti od polohy v cykle. Minimálny počet bodov uložených dát je 4000 a maximálny 8000. To zodpovedá v priemere 5 minútovým údajom na jednom kanáli za minimálne 13 dni (na 2GB mikro SD karte to zodpovedá viac ako 1000 rokov pre 1 kanál). Za účelom kopírovania všetkých údajov na mikro SD kartu, používateľ jednoducho zvolí  príslušnú pamäť a z ponuky vyberie  "uložiť všetko".

CRATOS