jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

Automatizovaná Kontrola Polymérov

Automatizovaná kontrola polymérov pre odstredivé odvodňovanie usadenín, odstredivky a filtre.

 • redukuje spotrebu polyméru až o 40% (zvyčajne 25%)
 • redukuje prípady nedostatočného dávkovania
 • poskytuje suchšie, viac konzistentné častice "filtračného koláča"
Automatizovaná Kontrola Polymérov

Potreba Automatizovanej Kontroly Polymérov

ásledky nadmernej aplikácie polymérov v odvodňovacích zariadeniach, ako sú kalové centrifúgy, sú značne menšie ako v prípade nedostatočného dávkovania, navyše s časovým nátlakom na prevádzkovateľov. Táto skutočnosť vedie k častému prehnanému dávkovaniu na väčšine centrifúg a pásových filtrov. Operátori sa takýmto spôsobom zabezpečujú proti odchylkám v technologickom procese.

V prípade, že chýba správna automatizovaná kontrola polymérov, môže viesť k:

 • zvýšeniu spotreby polyméru
 • zvýšeniu častíc v odstredenej vode
 • zvýšeniu spenenia v odstredenej vode
 • poklesu častíc vo "filtračnom koláči"
 • zvýšeniu prepravných nákladov na tonu odpadu
 • zanesenie pásu
 • zvýšeniu nákladov fabrík/li>
 • zníženiu výkonnosti sušičov a digestorov

Riešenie

CRIUS® PolySense (čakajúci na patent) je jednoduchá, ale efektívna a spoľahlivá metóda kontroly dávkovania polyméru pomocou dávkovacej pumpy, no v niektorých prípadoch aj množstvo dávky do centrifúgy alebo pásoveho filtra. Uskutočňuje to pomocou spoľahlivých on-line meraní sušín vo "filtračnom koláči",  rozptýlených častíc v odstredenej/filtrovanej vode, a v niektorých prípadoch meranie hladiny vstupných látok. Tieto merania sú kľúčom k úspechu CRIUS® PolySense, ktorý taktiež zahrňuje technológiu odbublinkovania a samočistenia.

V podstate  CRIUS® PolySense meria množstvo rozptýlených častíc v odstredenej vode (alebo v prísune usadenín), sušinu vo "filtračnom koláči", a reguluje dávkovač polyméru (v niektorých prípadoch vstrekovacie čerpadlo) na udržiavanie škál častíc vo "filtračnom koláči" a taktiež častíc rozpýlených v odstredenej vode, ktoré produkujú tie najlepšie výsledky na webe.

Anamnéza

Koncom roku 2008 inžinier jednej z britských Vodohospodárskych Služieb kontaktoval PI za účelom  stanovenia najvhodnejších prostriedkov na kontrolu jeho Alfa Laval odvodňovacej centrifúgy. Zistil, že manuálnou kontrolou centrifúgy a  neustálymi drobnými zmenami dávkovania polyméru, môže viditeľne znížiť jeho spotrebu, pokiaľ budú zachovávané častice vo "filtračnom koláči". Po tomto zistení sa rozhodol požiadat PI o pomoc pri hľadaní spôsobu ako tento proces automatizovať. To sa dalo ideálne aplikovať na CRIUS® PolySense. Po konzultácii so spomínaným inžinierom došli k záveru, že na dosiahnutie cieľu stačí použiť dvojbodový merací systém (on-line častice vo "filtračnom koláči" a rozptýlené častice v odstredenej vode) s primeraným algoritmom odvolávajúcim sa na DCS, ktoré by spätne kontrolovalo vstrekovacie čerpadlo polyméru. Jeho celkové výdaje, zahrňujúc inštaláciu a uvedenie do prevádzky, boli £26,000 a jeho priemerná spotreba polyméru klesla o 25%  s následným vrátením investície do 18.mesiacov. “ Hoci finančné dôvody tohto projektu boli založené na ušetrení polyméru, dodatočné zisky boli veľmi významné. Zredukovanie emisií je zatiaľ nevyčíslené, ale viditeľné, a čo sa týka zlepšenia konzistencie sušiny, tá má za následok vyšší priemerný obsah častíc vo "filtračnom koláči" a taktiež zníženie nákladov za prepravu. Prevádkovatelia si zvykli na systém rýchlo, a tešia sa, že sa môžu plne venovať ostatným povinnostiam s istotou, že ak by sa niečo stalo, budú informovaní pomocou alarmov získaných z riadiacich signálov. Spoločnosť v súčastnosti začína tento systém posúvať na trh pomocou internetu.”