jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

Autokalibrátor reziduálneho chlóru

Autokalibrátor reziduálneho chlóru

Väčšiu časť nákladov na údržbu analyzátorov reziduálneho chlóru tvoríčas, ktorý strávite cestovaním na miesto inštalácie pre potreby kalibrácie. Autokalibrátor CRIUS® 3500 poskytuje automatickú kalibráciu, čím sa analyzátor stáva naozaj automatickým. Autokalibrátor zabezpečuje vykonanie kalibrácie analyzátorov voľného a celkového chlóru v presne, uživateľom definovaných intervaloch, čo umožní minimálne 6 mesačnú prevádzku analyzátora bez zásahu obsluhy, čo radikálne znižuje cenu prevádzky.

Analyzátor reziduálneho chlóru CRIUS® 3500 je prvý svôjho druhu vo svete, poskytujúci možnosť automatickej kalibrácie. Jedinečný dizajn a použitie najmodernejšej elektroniky použitej v prístroji CRIUS® 3500 umožní ušetriť množstvo finančných prostriedkov práve vďaka automatickej kalibrácii.

Kľúčové výhody autokalibrátora analyzátorov reziduálneho chlóru

  • Stabilné a dôveryhodné meranie reziduálneho chlóru
  • Automatická kalibrácia chlórových monitorov
  • Nízka obstarávacia cena
  • Nízka cena údržby
  • Redukovaný vplyv pH
  • SMS textové alarmy
  • Vzdialený prístup cez internet
  • Výstupy 4-20mA a relé výstupy
  • Autokalibrácia

Špecifické je využitie autokalibrácie pre vzdialené miesta inštalácie s periódou údržby 6 mesiacov. Chlórový analyzátor vybavený autokalibrátorom je schopný vykonať automatickú kalibráciu zvyčajne bez prítomnosti obsluhy, každý týždeň po dobu 6 mesiacoch bez údržby a preto má veľmi malú cenu prevádzky. Táto schopnosť môže drasticky redukovať stopy uhlíka Vášho monitoru reziduálneho chlóru. S možnosťou autokalibrátora Vám chlórový analyzátor na vzdialenom mieste môže ušetriť množstvo finančných prostriedkov a CO2 emisií redukciou potreby servisnej návštevy chlórového analyzátora z jedného týždňa na 6 mesiacov. Chlórový autokalibrátor automaticky kalibruje chlórový senzor vzorkou s presne určenou hodnotou chlóru. Výstup senzora je v priebehu kalibrácie udržiavaný na stabilnej úrovni tak, aby tento proces neovplyvnil dávkovanie chlóru. Chlórový analyzátor môže byť vybavený GSM modemom umožňujúcim plnú kontrolu nad analyzátorom prostredníctvom internetu.

Prístroj CRIUS® 3500 ponúka široký rozsah komunikačných protokolov zahŕňajúcich: TCP/IP (LAN), USB, RS485, Modbus, TTL, Relé a 4-20mA výstupy. Tieto rozhrania umožňujú riadenie autokalibrátora reziduálneho chlóru CRIUS® 3500 na diaľku, umožňujú prenos dát, textových alarmových správ o stave a nastavení zariadenia priamo do Vášho počítača prostredníctvom GSM/GPRS modemu. Napriek všetkým dodatočným funkcionalitám, ktoré tento automatický chlórový analyzátor poskytuje, je cena analyzátora menšia alebo porovnateľná s tou konkurenčnou. Ak pridáte k cene možné ušetrené prostriedky v priebehu prevádzky s automatickým kalibrátorom (prevádzka bez prítomnosti obsluhy) dostávame sa k návratnosti investície za automatický analyzátor chlóru v priebehu niekoľkých mesiacov.