jan.toth@ecmsystems.sk

Zobraziť predajcov

Analyzátor reziduálneho chlóru – HaloSense

Analyzátor reziduálneho chlóru – HaloSense

"Analyzátory reziduálneho chlóru od Process Instruments sú najlepšie, ktoré som kedy používal"Dr Lester Simmonds, UK

Reziduálne analyzátory chlóru HaloSense sa používajú vo veľkom množstve aplikácií vyžadujúcich meranie a riadenie úrovne reziduálneho chlóru..

Analyzátor voľného chlóru HaloSense je vhodný pre monitoring chlóru alebo pre aplikácie vyžadujúce riadenie úrovne chlóru.

Chlórové analyzátory používajúce HoloSense chlórové senzory poskytujú presne to, čo potrebujete a nie to čo nechcete. Analyzátory sa dodávajú s nízko nákladovými riadiacimi jednotkami (CRONOS), ale aj s multifunkčnými riadiacimi jednotkami (CRIUS) prinášajúcimi farebný dotykový displej, bod vzdialeného prístupu – a to všetko s použitím rovnakých výnimočných senzorov!

Kľúčové výhody analyzátorov reziduálneho chlóru

HaloSense analyzátor reziduálneho chlóru
 • Nízke obstarávacie náklady
 • Redukovaná závislosť analyzátora chlóru na pH
 • Stabilita a vierohodnosť výsledkov analyzátora
 • Analyzátor voľného chlóru
 • Analyzátor celkového chlóru
 • Analyzátor kombinovaného chlóru
 • Analyzátor chlóru bez potreby kalibračných roztokov
 • Analyzátor chlóru bez potreby reagentov

Novinka! Analyzátor reziduálneho chlóru HaloSense s riadiacou jednotkou CRATOS, ku ktorej je možné pripojiť až 12 senzorov chlóru, čo enormne redukuje náklady na meranie pre jeden bod merania. Riadenie chlorizácie je tak teraz jednoduchšie a lacnejšie ako nikdy pred tým!

pH kompenzácia

Pre niektoré aplikácie s vysokým a premenlivým pH, môže pH kompenzácia zlepšiť presnosť monitoringu chlóru. Pre platnú pH kompenzáciu je dôležité použitie pH senzorov s tou najväčšou kvalitou a chlórových senzorov, ktoré majú zníženú citlivosť na meniaci sa parameter pH, presne tie, ktoré sú použité v analyzátoroch chlóru HaloSense.


CRONOS HaloSense

 • Analyzátor reziduálneho chlóru
 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Najnižšia obstarávacia cena
 • Možnosť pripojenia až 3 senzorov

Voliteľné vybavenie zahŕňa:

 • pH kompenzáciu
 • optická izolácia pre V/V
 • až 3 4-20mA výstupy
 • až 4 relé (solid state alebo mechanické)
 • modbus TCP
 • modbus ASCII/RTU
 • profibus
 • HART
 • vstupný prepínač toku
 • PID riadenie


CRIUS® HaloSense

 • Analyzátor reziduálneho chlóru
 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Nízka obstarávacia cena
 • Farebný displej a klávesnica
 • Sofistikované komunikačné a riadiace možnosti

Všetky CRONOS vlastnosti a navyše:

 • textové alarmy
 • vzdialený internetový prístup
 • záznam dát
 • PID riadenie
 • automatické čistenie
 • automatická kalibrácia
 • až 6 senzorov a výstupov v jednej riadiacej jednotke


CRATOS HaloSense

 • Analyzátor reziduálneho chlóru
 • Najvyššia kvalita a viacjazyčná podpora
 • Stredná obstarávacia cena
 • Farebný dotykový displej
 • Možnosť pripojenia 12 senzorov

Všetky CRONOS a CRIUS® vlastnosti a navyše:

 • až 12 senzorov v jednej riadiacej jednotke
 • najnižšia cena na bod merania

Systém Autoflush

Ako je popisované v samostatných brožúrach, chlórový analyzátor HaloSense môže byť vybavený automatickým čistiacim systémom alebo automatickým kalibračným systémom, ktorými je možné vykonávať čistenie alebo kalibráciu v užívateľsky definovaných intervaloch. Prevádzkový čas analyzátora bez zásahu operátora a údržby je tak možné rozšíriť až na 6 mesiacov. Systém Autoflush je užitočný napríklad v aplikáciách ako sú: príprava jedál, výroba celulózy a papiera a ďalších aplikáciách kde dochádza k nánosom nečistôt vo vzorke. Pre viac informácií kliknite tu.

Aplikácie analyzátora reziduálneho chlóru

Chlórový senzor v prietočnej meracej komore

Potrebujete pomôcť s Vašou aplikáciou? KLIKNITE TU!

"Nakúpil som viac ako stovku chlórových analyzátorov od Process Instruments a myslím si že sú skvelé!" John Clark, USA

 • Kontinuálny monitoring chlóru
 • Riadenie a kontrola reziduálneho chlóru v úpravniach vody
 • Riadenie a kontrola voľného chlóru pri sekundárnej chlorizácii
 • Monitoring celkového chlóru v distribučnej sieti
 • Riadenie a kontrola chlóru v chladiacich vežiach
 • Riadenie dávkovania chlóru v rámci pasterizačného procesu
 • Riadenia a kontrola chlorizácie morskej vody
 • Monitoring chlóru v morskej vode

Všade kde je požiadavka na meranie reziduálneho, voľného alebo celkového chlóru znamená vhodnú aplikáciu pre analyzátory HaloSense. Chlórové analyzátory HaloSense sú vhodné na miesta merania kde je najdôležitejšia dôveryhodnosť a jednoduchosť merania.

Princíp fungovania

Ampérometrický chlórový senzor s membránou je rozšírený o tretiu referenčnú elektródu, ktorá eliminuje posun nuly. pH korekcia nie je vo väčšine prípadov nutná. (Poznámka: Tieto chlórové senzory sú často známe ako polarografické chlórové senzory, hoci je to nesprávne použitie tohto slova). Unikátne prevedenie senzora znamená, že pH korekcia nie je často vôbec potrebná a taktiež nie je potreba nijakých reagentov.

Navyše najmodernejšie prevedenie potenciostatických chrono-ampérometrických senzorov voľného a celkového chlóru umožňujú analyzátorom HaloSense ponúknuť všetky potrebné funkcie a samozrejme vždy niečo navyše. Jednoducho pre najvyššiu kvalitu chlórových analyzátorov so všetkými potrebnými funkciami za najnižšiu obstarávaciu cenu zvoľte analyzátory CRONOS, CRIUS® alebo CRATOS. To znamená, že zaplatíte presne za to čo požadujete a nie za niečo čo nepožadujete za cenu obetovania kvality merania!

Chlórové senzory používané v analyzátoroch Halosense sú pH nezávislé, teda nie je nutné používať nijaké reagenty a roztoky pre samotnú prevádzku. Tieto ampérometrické senzory vykazujú výnimočnú citlivosť a stabilitu merania. Tí, čo vykonávajú meranie chlóru pri vysokých hodnotách pH (>pH 8.5) alebo pri meniacich sa hodnotách pH je možné poskytnúť pH kompenzáciu zo senzora pH pripojeného k analyzátoru alebo z externého pH metra.

Chlórové senzory pracujú na princípe separácie elektród vykonávajúcich samotné meranie chlóru od vzorky pomocou membrány. Táto membrána umožňuje prechod voľného reziduálneho chlóru (HOCl a OCl-) alebo celkového reziduálneho chlóru (HOCl, OCl- a chlóramínov) cez membránu. Vo vnútri senzora reziduálny chlór prichádza do styku s elektrolytom, ktorý má nízke pH. Vzniknutý proces transformuje majoritnú zložku OCL- na zložku HOCl vplyvom nízkeho pH. Zložka HOCL je redukovaná na zlatej pracovnej elektróde a generovaný prúd je proporcionálny k množstvu prítomného voľného alebo celkovému chlóru. Analyzátor následne výsledok zobrazí v jednotkách ppm alebo mg/l.

Táto technika patrí k najmodernejším metódam kontinuálneho merania chlóru a má viacero výhod pre užívateľa zahŕňajúca veľmi stabilné meranie chlóru a lepšiu kontrolu dávkovania chlóru.

Navyše analyzátory celkového a voľného chlóru, ktoré monitorujú koncentráciu reziduálneho chlóru, umožňujú riadenie dávkovania chlóru použitím množstva algoritmov vrátane PID riadenia.

Analyzátory reziduálneho chlóru HaloSense nevyžadujú použitie reagentov alebo roztokov, čo znižuje náklady na obstarávanie a údržbu s intervalom údržby od 3 do 6 mesiacov. Bez roztokové analyzátory HaloSense sa veľmi rýchlo stanú voľbou inžinierov, ktorý požadujú najlepší chlórový analyzátor za bezkonkurenčnú cenu.

Analyzátory voľného a celkového reziduálneho chlóru CRONOS, CRIUS® a CRATOS sú vybavené množstvom funkcií potrebných pre nastavenie procesu, záznamom dát, relé výstupmi, sériovým komunikačným rozhraním (TCP, Ethernet, Modbus a Profibus je dostupný vo všetkých analyzátoroch). Diaľkový prístup riadenia chlórových analyzátorov (zahŕňa vzdialený prístup ku všetkým voľbám) je dostupný cez internet a prostredníctvom LAN. V skutočnosti CRIUS® HaloSense chlórový analyzátor je vybavený všetkými potrebnými funkciami pre chod chlórového analyzátora zatiaľ čo variant CRONOS ponúka nízku cenu čím sa stáva výnimočnou hodnotou Vašej investície!